اتحاد سر پیروزی ایران

سخنرانی در جمع اعضای مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق (اجرای احکام خدا)
صبح ۲۹ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۲ ذی الحجه ۱۴۰۳
وحدت و آثار آن,
اتحاد سر پیروزی ایران

سرّ اینکه ایران پیروز شد برای این بود که بین تمام افراد اتحاد بود و هیچ این حرف‌ها نبود که هر کس طرف خودش بکشد. شما با هم متحد باشید که بحمد الله هستید و وقتی در حلقه اول اتحاد بود، در حلقه‌های بعد اختلاف پیدا نمی‌شود. شما سعی کنید که در سرّ قلب‌تان چیزی مخالف الوهیت نباشد، و اگر دیدید هست سرکوبش کنید. کراراً عرض کردم که اگر انبیا در یک مکان جمع شوند با هم اختلاف پیدا نمی‌کنند، زیرا مقصد و هدف و مقصود، یکی و الهی است. اگر در مجلس شما توحید واقعی به معنای واقعی آن تحقق پیدا کند قهراً افرادی که متصل به شما می‌شوند اختلاف پیدا نخواهند کرد. و وحدت واقعی، یعنی قلب همه شما برای یک چیز بتپد که آن اسلام است. اگر این طور شد خداوند شما را تایید می‌کند.