پایداری حکومت مردمی

سخنرانی در جمع ائمه جمعه آذربایجان (حفظ سرمایه‌ها و دستاوردهای انقلاب)
صبح ۲۴ فروردین ۱۳۶۱/ ۱۸ جمادی الثانی ۱۴۰۲
وحدت و آثار آن,
پایداری حکومت مردمی

آن روزی که در بین مردم یک اختلافی پیدا بشود، بین مردم و حکومت اختلاف پیدا بشود، بین خود روحانیون- خدای نخواسته- یک وقت اختلاف پیدا بشود، آن روز است که ممکن است آنها یک وقتی دخالت بکنند. مادامی که همه مردم با هم هستند، روحانیت هست در صحنه و مردم هم هستند در صحنه، حکومت هم- با- مردمی است، اسلامی است، آنها نمی‌توانند کاری بکنند. قدرت دارند، اما عقل هم دارند، [می‌بینند که‌] نمی‌توانند کاری بکنند. آن وقت اینها می‌توانند کار بکنند که از داخل ما را بپوسانند. اگر از داخل ما را با تبلیغات، با کارهای اعوجاجی، از داخل یک کاری کردند، آن وقت می‌توانند و ما باید [این را] حفظ کنیم.