بازداشتن دشمن با وحدت

سخنرانی در جمع فرماندهان و مسئولین دوایر عقیدتی- سیاسی ارتش (وظیفه ارتش)
صبح ۲ دی ۱۳۶۴/ ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۰۶
وحدت و آثار آن,
بازداشتن دشمن با وحدت

وقتی یک ملت قیام کرد همه‌شان با هم بودند، ارتشش بود، سپاهش بود، بسیجش بود با این وسعت، مردمش بودند، روحانی‌اش بود، عرض می‌کنم کاسبش بود، کارگرش بود، همه اینها بودند. یک همچو ملتی که همه‌شان با هم بودند، هیچ کس نمی‌تواند باهاشان معارضه کند، اینها را نمی‌شود با آن معارضه کرد. هم امریکا این مطلب را می‌داند، هم شوروی می‌داند که ملت را آنها وقتی بخواهند شکستی بدهند، به یک جبهه ای شکست می‌دهند که ملت همراهش نباشد. یک جمعیتی که یک هستند، یک دست هستند، این جمعیت را نمی‌شود به هم زد. کوشش کنید در اینکه همه با هم باشید. کوشش بکنید به اینکه دست واحد باشید، حتی دو دستِ نه، دستِ واحد باشید؛ یعنی، شما خیال نکنید که سپاه یک وضعی دارد سپاه هم خیال نکند شما یک وضعی دارید، هر دو یک‌ وضع دارید، هر دو یک تکلیف دارید و آن حفظ اسلام است.