بلعیدن ملل ضعیف، هدف ابرقدرتها

سخنرانی در جمع دانشجویان درباره اوضاع ایران و اصلاحات امریکایی شاه‌
۲۱ مهر ۱۳۵۷/ ۱۰ ذی القعده ۱۳۹۸
استکبار جهانی,
بلعیدن ملل ضعیف، هدف ابرقدرتها

حقوق بشر! همه‌اش شعر. همه اين حرفهايى كه اين دولتهاى بزرگ مى‌زنند و جامعه‌هايى درست كرده‌اند براى حقوق بشر، براى امنيت، براى چه، نه امنيتشان به امنيت آدم مى‌برد و نه حفظ حقوق بشرشان به حفظ حقوق آدم مى‌برد همه‌اش براى اين است كه اين ملل ضعيف را ببلعند. اين همه مساعى كه ملاحظه مى‌كنيد در هر يك اين ابرقدرتها، يك صدايى است، يك نظامى هست، نظام اين است كه اين بلاد شرق را، بلاد ضعيف را، اينها ببلعند.