شایعه خرید اسلحه از اسرائیل

سخنرانی در جمع کارکنان وزارت امور خارجه و پرسنل هوانیروز (جهل دشمن)
صبح ۲۴ اسفند ۱۳۶۰/ ۱۹ جمادی الاول ۱۴۰۲
رسانه های بیگانه, تبلیغات ضد جمهوری اسلامی, مبارزه علیه اسرائیل, آمریکا و کشورهای اسلامی,
شایعه خرید اسلحه از اسرائیل

هر روز یک شایعه درست می‌کنند؛ هر روز می‌گویند بحرین را بنا بود ایران، می‌خواست بحرین را چه بکند. یک طیاره از یک جا عبور می‌کند، یک جایی دیگر ساقط می‌شود، شایعه درست می‌کنند که اسرائیل داشت همراهی می‌کرد و اسنادش موجود است. این کدام اسناد؟! یک کشوری که بیست و چند سال است با اسرائیل مخالفت کرده، دست اسرائیل را از نفتش کوتاه کرده، روابط بکلی قطع است و او را غاصب می‌داند و مسلمین را دعوت به اتحاد می‌کند که این را باید بیرون بکنید و او به ریش مسلمین دارد می‌خندد و امریکای فاسد هم همین طور، باز این مسلمین از اسرائیل دست برداشتند و می‌خواهند با او مصالحه کنند بعضی از آنها به تبع امر امریکا، و همه تبلیغات خودشان را متمرکز کردند به ضد ایران. یک دفعه از خودشان نمی‌پرسند که آخر قضیه چیست؛ این قدر سرسپردگی به امریکا، این قدر سرسپردگی و ترس. ذخایر خودتان را تقدیم امریکا می‌کنید و با او هم روابط دارید و از او هم عذر می‌خواهید و خوش خدمتی و خوش رقصی هم می‌کنید.