عدم مشارکت گروهکها در جنگ

سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه (رسالت روحانیون)
ظهر ۱۴ اسفند ۱۳۵۹/ ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۱
روحانیت, تبلیغات ضد انقلاب داخلی, گروهک ها, اشکالتراشان,
عدم مشارکت گروهکها در جنگ

اینهایی که از روحانیون انتقاد می‌کنند کجا هستند، در کدام زاویه هستند؟ که وقتی انقلاب شد ریختند و اسلحه‌ها را به غارت بردند، و الآن هم اسلحه‌ها در دست آنهاست، و آن روز که جنگ بود آنها کنار نشستند و منتظر این‌اند که عراق یا قدرت دیگری غلبه کند و ملحق به آنها بشوند. روحانیین ما در صحنه حاضرند. شهدای آنها الآن در مقابل چشم من بسیاریشان یا بعضیشان حاضرند. و خود جوانهای روحانی با اسلحه از جنگ برگشتند. آنهایی که انتقاد از روحانیین می‌کنند در کدام جبهه رفتند؟ کدام شهید را دادند؟
بیاورند عرضه کنند. آنها اسلحه‌ها را غارت کردند، و نشسته‌اند که شکست به ایران بدهند. و آنهایی که خوبان آنها- اگر در بینشان باشد- می‌خواهند استفاده خودشان را بکنند؛ و آنهایی که خون داده‌اند به کنار بروند، و منافعی که اینها به دست آورده‌اند، آنها ببرند. آنها که منحرفین هستند نه اسلام را قبول دارند، و نه روحانیت را، و نه دانشگاه را.