افساد گروهکهای منحرف

سخنرانی در جمع کارگران و اقشار مختلف مردم (نقش کارگران در استقلال کشور)
صبح ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰/ ۲۵ جمادی الثانی ۱۴۰۱
ضد انقلاب, مخالفین جمهوری اسلامی, گروهک ها, اشکالتراشان,
افساد گروهکهای منحرف

در عین حالی که جوانان عزیز ما از هر طبقه در جبهه هستند و مشغول فداکاری هستند و صاحب منصبان عزیز ما در این چند روز چند نفرشان شهید شدند- اینها در شهرها فساد می‌کنند و توطئه می‌کنند. اینها اشتباه می‌کنند.