نادانی اشکالتراشان

سخنرانی در جمع اعضای شوراهای محلی توزیع کالا در تهران (امتحان الهی)
صبح ۱۱ بهمن ۱۳۶۲/ ۲۷ ربیع الثانی ۱۴۰۴
ضد انقلاب, اصلاح امور, مخالفین جمهوری اسلامی, اشکالتراشان,
نادانی اشکالتراشان

آنهایی که نشسته‌اند کنار و می‌خوابند و می‌خورند و زندگی حیوانی دارند و نق می‌زنند به این کشور، آنها یک قدری توجه بکنند، از خواب بیدار بشوند. آنهایی که هی نق می‌زنند که اینجاش چه جوری است، آنجاش چه جوری است، آنجاش چه جوری، اینها نمی‌فهمند که ما در چه حالی هستیم. آنها می‌خواهند که شب بخوابیم صبح‌ که پا شدیم همه اداراتمان درست باشد و همه مملکتمان درست باشد و کشاورزی‌مان درست باشد و نمی‌دانم چی. و نمی‌دانند ما در چه حالی هستیم الآن. ما در حال جنگیم.
ما در حال محاصره اقتصادی هستیم. ما در حالی هستیم که امریکا علناً دارد مخالفت می‌کند و جنگ‌افروزی دارد می‌کند با ما، و ما اعتنا هم به او نداریم. باید بفهمیم که وضعیت ما امروز این است که این وضعیت مشکلات دارد. این وضعیت به این زودی درست نمی‌شود. لکن می‌شود، صبر می‌خواهد.