مخالف با جنگ

سخنرانی در جمع مسئولان نظام اسلامی (استمرار مبارزه تا رفع فتنه از عالم)
صبح ۲۰ آذر ۱۳۶۳/ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۵
جنگ و احکام فقهی آن, جنگ تحمیلی, جنگ,
مخالف با جنگ

اگر کسی بگوید که: با فاسد جنگ نکنید، مخالف قرآن است؛ اگر کسی بگوید: فتنه را با جنگ رفع نکنید، مخالف قرآن است.