پاسخ به روحانیون منحرف

سخنرانی در جمع مسئولان نظام به مناسبت عید غدیر (پیام غدیر)
صبح ۲ شهریور ۱۳۶۵/ ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۶
روحانی‌نماها و مقدس مآب‌ها, دفاع مقدس و دشمن, جنگ و احکام فقهی آن, تبلیغات ضد انقلاب داخلی, جنگ,
پاسخ به روحانیون منحرف

بعضی از اهل علم خودمان هم همین معانی را دارند: «لباس جندی حرام است، لباس شهرت است، به عدالت مضر است». حضرت امیر عادل نبوده؟! حضرت سید الشهدا هم عادل نبوده؟! حضرت امام حسن هم عادل نبوده؟! پیغمبر اکرم هم عادل نبوده؟! برای اینکه لباس جندی داشتند! اینها را تزریق کردند به ما، به ما آن طور دستهای توطئه‌گر تزریق کردند که ماها هم باورمان آمده است. تو چکار داری به اینکه چه میگذرد! تو مشغول درست باش! تو مشغول فقهت باش! تو مشغول فلسفه‌ات باش! تو مشغول عرفانت باش! چکار داری که چه می‌گذرد!