آماده کردن کشورهای اسلامی

سخنرانی در جمع پرسنل کمیته‌های مرکزی انقلاب (ضرورت دفاع از کشور)
۲۱ فروردین ۱۳۶۲/ ۲۶ جمادی الثانی ۱۴۰۳
نفت, صدام, سران کشورهای اسلامی, دولت های منطقه, آمریکا و کشورهای اسلامی,
آماده کردن کشورهای اسلامی

خداوند ان شاء الله اصلاح کند این بشر را و این وضعی که الآن، این روحیه‌ای که الآن بشر به خودش گرفته است.
این خودباختگی که الآن این دولتهای اطراف خلیج و غیر خلیج و اینها از خود نشان می‌دهند نسبت به قدرتهای بزرگ، اینها گمان می‌کنند که اگر صدام مثلًا دستش برسد یکی از اینها را می‌گذارد سر کار باشند صدام یک روحی دارد که نمی‌شود جلویش را بگیرد، نمی‌تواند جلویش را بگیرد، اگر می‌توانست جلویش را بگیرد که خودش را به این وضع نرسانده بود؛ باز اینها کمک او می‌کنند. اینها خیال می‌کنند که اگر اینها گرفتار شدند، امریکا می‌آید و جلوی این را می‌گیرد که مبادا به آنها صدمه‌ای وارد بشود. امریکا شماها را برای نفتتان می‌خواهد. امریکا شما را برای این می‌خواهد که بازار درست کند که نفتتان را ببرد و بنجلها را بیاورد به شما بفروشد به قیمت گران؛ چه کار دارد امریکا به اینکه شما چه حال دارید. شما هر حالی می‌خواهید داشته باشید، ملتهای شما هر چه می‌خواهند گرسنه باشند، ملتهای شما هر چه می‌خواهند تشنگی بکشند الآن، او چه کار به این کارها دارد، او می‌خواهد که از شما استفاده ببرد؛ نه استفاده‌ای که یک انسان از انسان می‌برد، نه استفاده‌ای که یک انسان از یک عبد می‌برد، استفاده‌ای که حتی از حیوانات هم پست‌تر ما را حساب می‌کنند و می‌خواهند استفاده ببرند.