هشدار به حامیان صدام

سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی (وظیفه دولتها در قبال تجاوز عراق)
۲۸ مهر ۱۳۵۹/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۰
صدام, ملت ایران, ایستادگی, سران کشورهای اسلامی, دولت های منطقه, حزب بعث,
هشدار به حامیان صدام

ما همچو سیلی خواهیم زد به صدام و حزب بعث عراق که دیگر بلند نشود از جای خودش. ما باید این اشتباه را رفع کنیم، هم از دولت غاصب عراق و هم از سایر دولتهای اسلامی که گمان می‌کنند اگر هجومی به ایران بشود ایران صدمه به آن وارد می‌شود. ایران یک موجود الهی است که هیچ چیز او را صدمه نخواهد زد. ایران واحد است و با دست واحد، 35 میلیون جمعیت با صدای واحد در مقابل قدرتها ایستاده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند یک ملت را منزوی کند. و هیچ ملتی نمی‌تواند بر یک ملتی که بپاخاسته است حکومت کند.