هشدار به آمریکا و سرسپردگانش

پیام به ملت ایران به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب (ارزیابی انقلاب)
۲۱ بهمن ۱۳۶۰/ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۲
نفت, سران کشورهای اسلامی, دولت های منطقه, آمریکا و کشورهای اسلامی,
هشدار به آمریکا و سرسپردگانش

امریکا و سرسپردگانش باید به خود آیند و از توطئه‌ها دست بردارند که ایران دیگر جای تاخت و تاز آنان نیست. و امید آن است که دولتهای پیرو امریکا که خزائن گرانمایه‌ و سرمایه ملتها را با روی گشاده در پای امریکا نثار می‌کنند و در راه تقرب به آن چپاولگر، با اسلام و جمهوری اسلامی به جنگ تسلیحاتی و تبلیغاتی بر می‌خیزند، از خواب گران بیدار شده و با ملتهای خود هم صدا شوند و از زیر ننگ وابستگی خارج شوند. این دولتهای وابسته مگر ندیدند که کاخ سفید با کمال بی‌اعتنایی اعلام کرد که به خاطر آنان و نفت آنان از منافع اسرائیل نمی‌گذرد؟ و مگر متوجه نشدند که امریکا با اعمال «وتو» و تهدید سازمانها بی‌اعتنایی خود را به آنان ثابت نمود؟