تنبیه حکومتهای منطقه

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (ویژگی تبلیغات در زمان ما)
صبح ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱/ ۲۲ رجب ۱۴۰۲
سران کشورهای اسلامی, ابرقدرتها, دولت های منطقه, آمریکا و کشورهای اسلامی,
تنبیه حکومتهای منطقه

ما اعلام می‌کنیم که این حکومتهایی که در منطقه هستند یا خارج منطقه هستند توجه داشته باشند که آنها را دارند وادار می‌کنند که خودشان را به هلاکت بیندازند، برای خاطر امریکا یا بلوک دیگر.
ما به آنها مکرر تنبه داده‌ایم که شما آلت دست ابرقدرتها هستید و از شما استفاده‌ می‌کنند، به شما استفاده نمی‌دهند