تذکر به کشورهای منطقه

سخنرانی در جمع مسئولان و کارکنان آستان قدس رضوی (استقلال ایران)
۳ مرداد ۱۳۶۱/ ۴ شوال ۱۴۰۲
وحدت جهان اسلام, سران کشورهای اسلامی, ابرقدرتها, دولت های منطقه, آمریکا و کشورهای اسلامی,
تذکر به کشورهای منطقه

ما چقدر به این کشورهای منطقه باید بگوییم که بابا، ما به شما کار نداریم! شما بیایید و با ما برادری کنید تا همه با قدرتهای بزرگ مقابله کنیم و کشورهای خودمان را نجات بدهیم.
شماها خیال می‌کنید که آلمان، انگلستان و در راس همه، امریکا، صلاح شما را می‌خواهد؟ شوروی صلاح شما را می‌خواهد؟ آنها صلاح خودشان را می‌خواهند. آنها شماها را به بند می‌کشند تا از شما استفاده کنند. آن روزی که ببینند استفاده نمی‌تواند بکنند، شما را دور می‌اندازند و همراهی با شما نمی‌کنند.