نصیحت به حکومت حجاز و شیخ نشینها

سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
صبح ۱۱ مرداد ۱۳۶۲/ ۲۲ شوال ۱۴۰۳
آمریکا، سردمدار استکبار جهانی, حکومت اسلامی, آمریکا, صدام, سران کشورهای اسلامی, دولت های منطقه, حزب بعث, آمریکا و کشورهای اسلامی,
نصیحت به حکومت حجاز و شیخ نشینها

من به حکومت حجاز نصیحت می‌کنم که این طور با مسلمین رفتار نکنند و این طور طرفدار دشمن‌های اسلام و دشمن‌های بیت الله الحرام نباشند. من نصیحت می‌کنم که تا دیر نشده به خود آیند. نگذارند یک وقت که وقت گذشته است آن وقت عذرخواهی کنند؛ حال صدام را مشاهده کنند. صدام- از همه حکومت عراق- از همه حکومت‌های منطقه قویتر بود، و امروز همچو ذلیل شده است که نمی‌داند چه بکند و دست گدایی به این ور و آن ور دراز می‌کند و فایده ندارد.
من به حکومت‌های اطراف خلیج و به حکومت‌های منطقه هشدار می‌دهم که دست از مخالفت با ایران و مساعدت با صدام بردارند. دست بردارند که این حزب بعث از بین برود و حکومت عراق به دست مسلمانها اداره بشود و ایران همان طوری که به دست خود مردم اداره می‌شود عراق هم این طور باشد، و حکومت اسلامی برای همه شیوخ منطقه بهتر است از یک قدرت پوشالی امریکا.