آگاه کردن دولتهای منطقه

سخنرانی در جمع اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (اهمیت تبلیغات)
صبح ۱۳ اسفند ۱۳۶۲/ ۲۹ جمادی الاول ۱۴۰۴
سران کشورهای اسلامی, دولت های منطقه, صدام, آمریکا و کشورهای اسلامی,
آگاه کردن دولتهای منطقه

آنهایی که به این کمک می‌کنند نمی‌فهمند، متوجه نیستند. امریکا اینها را بازی می‌دهد، اینها را آلت دست قرار داده، همان طوری که صدام مبتلا شده است. با اینکه عراق طرف نسبت نیست قدرتش با دیگر جاهایی که الآن در خلیج و اینها هستند، همان طور که اینها مبتلا شدند، امریکا می‌خواهد اینها را مبتلا کند، دیگران را هم می‌خواهد مبتلا کند. باید اینها بفهمند که تکلیفشان چی هست، با اسلام تکلیفشان چی هست، با ایران تکلیفشان چی است. آنها بعد می‌خواهند زندگی کنند، بعد که صدام رفت اینها می‌خواهند زندگی کنند. ما میل داریم که اینها زندگیشان زندگی صحیح باشد.
ما همیشه میل داریم که در این منطقه که هستیم اسباب آسایش مردم بشویم، نه اینکه اسباب گرفتاری مردم بشویم. خوب، نمی‌گذارند ما کار خودمان را انجام بدهیم. اگر یک سال مهلت به ایران بدهند، آن وقت می‌فهمند که هم منطقه خوب خواهد شد، هم دست قدرتها بریده خواهد شد، هم هر منطقه‌ای در محل خودش برای خودش زندگی مرفه خواهد پیدا کرد.