دیوانه بودن صدام

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال تحصیلی (حمله صدام به ایران)
ساعت ۷ بعد از ظهر ۳۱ شهریور ۱۳۵۹/ ۱۲ ذی القعده ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
دیوانه بودن صدام

من از اول وقتی که روی کار آمد تنبّه دادم که این دیوانه است، این عقلش درست کار نمی‌کند، و لهذا، با دیوانگی دارد عمل می‌کند و خودش را به هلاکت می‌رساند.