بی عقلی صدام

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری و پرسنل هوانیروز (برکات جنگ)
صبح ۱۱ آذر ۱۳۶۰/ ۵ صفر ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
بی عقلی صدام

صدام اگر عقل داشت و امریکا به او می‌گفت حمله به ایران بکن، خلاف او را می‌کرد. لکن خدای تبارک و تعالی عقل را از سر اینها برداشته است که بر ضد خود و بر ضد کشور خود و بر ضد ملت خود عمل می‌کنند.