خودخواهی صدام

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (ویژگی تبلیغات در زمان ما)
صبح ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱/ ۲۲ رجب ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
خودخواهی صدام

اشخاصی امثال صدام را- که من از اول گفتم که این آدم، آن وقت هم که ما در نجف‌ اشرف مشرف بودیم، آن را یک مرد خطرناکی معرفی می‌کردند، و یک جنون عجیبی در این آدم هست که برای خودخواهی خودش حاضر است که تمام ملتهای دنیا را به خاک و خون بکشد- اینها را وادار کرده‌اند که با ما مخالفت کنند و حمله کنند.