صدام بدتر از عفلق

سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی (وظیفه دولتها در قبال تجاوز عراق)
۲۸ مهر ۱۳۵۹/ ۱۰ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
صدام بدتر از عفلق

ما می‌شناسیم این آدم را. من در عراق هم می‌شناختم این آدم را، که این آدم چنانچه- خدای نخواسته- دستش باز بشود از عَفلق «۷» بدتر است و عفلق، اسلام را مخالف همه چیز خودش می‌داند.