دشمنی صدام با اسلام

سخنرانی در جمع مسلمانان پاکستانی (سکوت مسلمین در مقابل تجاوزات عراق)
صبح ۱۶ آبان ۱۳۵۹/ ۲۸ ذی الحجه ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
دشمنی صدام با اسلام

صدام کسی است که تابع «عفلق» ها هست و آنها حزبشان اسلام را منافی می‌دانند با وضعیت خودشان؛ دشمن اسلام هستند آنها. اینکه می‌گوید حسین بن علی- سلام الله علیه- چه، این همان آدمی است که زوار حسین بن علی را دسته جمعی اعدام کرده است و به حبس کشانده است.
این همان آدمی است که مرقد مطهر حضرت امیر را به امر او به گلوله بستند که گلوله‌هایی که خراب کرده بود یک جایی از، سوراخ کرده بود، یک جایی از دیوار را به من نشان دادند. اینها همانها هستند که علمای بزرگ اسلام را چه از طایفه سنی و چه از طایفه شیعه گرفتار کردند و حبس کردند و شهید کردند. اینها از اسلام بویی نبردند و حالا دعوی اسلامیت می‌کند و می‌گوید من مسلم هستم! ایشان از همان اعرابی است که خدای‌ تبارک و تعالی فرموده است اینها از اسلام و حدود اسلام بی‌اطلاع هستند.