فاصله صدام با اسلام

سخنرانی در جمع خانواده شهدای کشورهای اسلامی (شعار حمایت از حقوق بشر)
قبل از ظهر ۲۹ بهمن ۱۳۵۹/ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
فاصله صدام با اسلام

امروز هم صدام ادعای اسلام و ادعای عرب دوستی دارد، و برادرهای خائنشان هم همین ادعا را دارند- از قبیل سادات و امثال او. لکن وقتی اعمالشان را مشاهده می‌کنید و مشاهده می‌کنیم، بین اعمال آنها و گفتارشان فرسنگها فاصله است.