مخالفت با اسلام

پیام به ملت ایران و مسلمانان جهان (حمله اسرائیل به جنوب لبنان)
۱۷ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۴ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
مخالفت با اسلام

صدام صد در صد مخالف اسلام باید در تجاوز به ایران و هلاکت حرث و نسل ناحیه مسلمان عرب‌نشین و غیره آنان تایید تبلیغاتی و کمکهای مادی و نظامی شود، و کشور اسلامی ایران که برای احیای اسلام و قرآن کریم بپاخاسته باید تنها باشد.