مخالفت صدام با اسلام

سخنرانی در جمع رهبران مسلمان بنگلادش (اتحاد مسلمین- جنایات صدام)
صبح ۱۷ شهریور ۱۳۶۱/ ۱۹ ذی القعده ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
مخالفت صدام با اسلام

مسئله‌ای که بین ما و عراق است- و ممکن است شما از آن بی‌اطلاع باشید- این است که صدام از زمانی که من در نجف تبعید بودم، در بین مردم، به عنوان مخالف اسلام و به جلّادی و خونخواری معروف بود.