سابقه دشمنی حزب بعث با اسلام

سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
صبح ۲۱ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
سابقه دشمنی حزب بعث با اسلام

ما ارتشمان و قوایمان در کنار هستند الآن. و ما می‌خواهیم که این دولتهایی که دارند کمک می‌کنند به یک جنایتکار تاریخ، به یک جنایتگر که از اولی که این حزب در عراق پیدا شد با اصل جنایت پیدا شد و با تز «اسلام نباید باشد»، این دولتهایی که ادعای اسلام می‌کنند، ما چطور می‌توانیم از آنها این ادعا را بپذیریم، دنیا چطور می‌تواند این ادعا را بپذیرد، که شما مدعی اسلام در لفظ هستید، لکن در عمل اسلام را می‌کوبید و دشمنان اسلام را تقویت می‌کنید. امریکا که دشمن همه ادیان است حتی مسیحیت، امریکا که اصلًا اعتنا به ادیان ندارد و جز منافع خودش را نمی‌خواهد، حتی منافع امریکاییها [را] هم نمی‌خواهد، منافع دولت امریکا را می‌خواهد و همه جهان را به آتش زده است و دارد آتش می‌کشد، شما در منطقه با آغوش باز از او استقبال می‌کنید و ارتش او را در مناطق اسلامی می‌پذیرید، برای اینکه، ارعاب کنید لبنان را و ارعاب کنید ایران را.