سابقه دشمنی صدام با اسلام

سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس و مسئولین بنیاد 15 خرداد (مجلس و اهمیت آن)
صبح ۱۴ خرداد ۱۳۶۲/ ۲۲ شعبان ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
سابقه دشمنی صدام با اسلام

صدام که دشمن اسلام است- از اول دشمن اسلام بودند آن وقت که من نجف بودم می‌دانستم که اینها دشمن اسلام هستند؛ همینها را مرحوم آیت الله حکیم  تکفیر کرد. اینها مشرکند، ملحدند.