خطرناک بودن صدام

پیام رادیو- تلویزیونی به ملت ایران در آغاز سال تحصیلی (حمله صدام به ایران)
ساعت ۷ بعد از ظهر ۳۱ شهریور ۱۳۵۹/ ۱۲ ذی القعده ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
خطرناک بودن صدام

باید ملت عراق بداند که این آدم، آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الّا به ملت ما، او که نمی‌تواند صدمه‌ای بزند. او بر ملت عراق خطرناک است. ملت عراق باید با تمام قوا، کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارند عمل می‌کنند، آنها را از بین ببرند.