نبودن تزکیه در صدامیان

سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان (مقدم بودن امر تربیت بر تعلیم)
قبل از ظهر ۱۸ دی ۱۳۵۹/ ۱ ربیع الاول ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
نبودن تزکیه در صدامیان

همین حزب بعثی را که ملاحظه می‌کنید که الآن مبدا این همه گرفتاری برای‌ کشور ما و برای کشور مُسْلمِ عراق ایجاد کرده است، و برای آنجا بیشتر از اینجا ایجاد کرده است. اینها همینها هستند که بسیاریشان متخصصند، و بسیاریشان دانشگاه رفته و از دانشگاه بیرون آمده‌اند، لکن تربیت نداشتند، تزکیه نداشتند. اگر علم باشد و تزکیه نباشد، هم آن رژیم سابق پیش می‌آید و هم این رژیم صدام.