ضعف صدام و بمباران

سخنرانی در جمع ائمه جمعه خوزستان (تشریح مقاومت مردم در مقابل دشمنان)
صبح ۱۴ بهمن ۱۳۶۰/ ۸ ربیع الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
ضعف صدام و بمباران

صدامی که بازی خورد از قدرتهای بزرگ و خودش هم نتوانست ادراک کند چیزی را، این حمله را کرد و دیدید که بحمد الله الآن رو به زوال است. اینکه از خارج بمباران می‌کند بلاد شما را، این دلیل بر این است که ضعف قدرت نظامی دارد.