ترس و زبونی دشمن

سخنرانی در جمع جانبازان انقلاب و جنگ تحمیلی (اسناد جنایت امریکا و صدام)
صبح ۱۵ بهمن ۱۳۶۰/ ۹ ربیع الثانی ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
ترس و زبونی دشمن

داوطلبی که حسین ادعا کرده است- از قراری که بعض اشخاص مطلع می‌گویند- قضیه داوطلبی نیست، بله، خودش تنها داوطلب است، اما او به جبهه‌ها نمی‌رود و ترسوتر از آن است که وارد بشود در جبهه‌ها. او در همان محل خودش می‌نشیند و یک دسته‌ای را با سرنیزه به عنوان داوطلب می‌فرستد به هلاکت برسند.