هراس از قدرت اسلام

پیام به ملت ایران در سالگرد پیروزی انقلاب (جنگ- دانشگاه- رسانه‌های گروهی)
۲۲ بهمن ۱۳۶۳/ ۲۰ جمادی الاول ۱۴۰۵
دفاع مقدس و دشمن,
هراس از قدرت اسلام

آنان که با خیال خام خود به هوای قادسیه افتاده بودند و آلت دست قدرتهای شیطانی شده و خود را در سراشیبی هلاکت و فلاکت قرار دادند، امروز از خوف و هراس قدرت اسلام و قوای مسلح متکی به خدای تبارک و تعالی خواب از چشمانشان و قرار از روحشان رخت بر بسته است و برای ادامه چند روز تبهکاری و خیانت به هر دری می‌زنند و به هر حشیشی متشبث می‌شوند.