دروغپردازی عراقیها

سخنرانی در جمع دانشجویان شیراز و اصفهان (مقدم بودن امر تربیت بر تعلیم)
قبل از ظهر ۱۸ دی ۱۳۵۹/ ۱ ربیع الاول ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
دروغپردازی عراقیها

این اشخاصی که اسیر مملکت اسلامی هستند اینها اسلحه ندارند، و اینها باید به طور انسانی، به طور خوب با آنها رفتار بشود که می‌شود. لکن در عراق آن دستگاههای تبلیغاتی عراق که هر روز دروغ می‌گوید، راجع به این هم دروغپردازی می‌کند که نه، اشخاصی که اسیر می‌شوند با آنها چه می‌کنند و چه می‌کنند. در صورتی که این حرف دروغ است و مملکت ما این اسرا را به طور انسانی، به طور اسلامی، به طور خوب با آنها رفتار می‌کند و پذیرایی از آنها می‌کند. و هر کس که می‌خواهد بیاید، از دنیا بیایند ببینند که چه می‌کنند اینها. البته تبلیغات سوء زیاد است و ما باید احتراز کنیم از کارهایی که تبلیغات سوء در آن کارها بهانه پیدا می‌کند.