دروغگویی صدام در عدم تجاوز به ایران

سخنرانی در جمع دانشجویان دانشکده افسری ارتش (ادعای صلح طلبی صدام)
صبح ۱۱ مهر ۱۳۶۱/ ۱۵ ذی الحجه ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
دروغگویی صدام در عدم تجاوز به ایران

در مصاحبه‌ای که اخیراً کرده است- حرفهای اخیر این خیلی تماشایی است- مصاحبه‌ای که همین اخیر، شاید امروز به من رسید، یکی از حرفهایش این است که ما از اسلام و دین و دنیای اسلامی دریافتی کردیم که دیگران نکردند؛ دریافت ما این است که باید تجاوز نکنیم به کشور دیگر! شما ببینید چه قدرتی لازم است و چه قلبی باید در باطن یک همچو آدم باشد که جرات کند یک همچو حرفی را بزند پیش اشخاصی که همه می‌دانند دروغ می‌گوید؟! حالا اگر فرض کنید ارتش خودش هم نمی‌دانست، یک چیزی بود.
اما ارتش خودش هم می‌داند چه کاره هستند و چه کاره بودند. می‌گوید: ما مثل دیگران نیستیم، ما صلح طلب هستیم، ما از اسلام این طور فهمیده‌ایم که تجاوز نکنیم.امروزی که بیرونش کردند، این به یاد این حرف افتاده است.