آمار دروغ کشتگان

سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
صبح ۲۱ بهمن ۱۳۶۱/ ۲۶ ربیع الثانی ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
آمار دروغ کشتگان

الآن که شما ملاحظه می‌کنید و صدامیان اشتلم می‌کشند که حتی در این نبرد آخر گاهی می‌گویند هفت هزار، گاهی می‌گویند پانزده هزار، ما از ایرانیان را- یعنی از این سپاهیان ایران را- کشتیم و از بین بردیم، بیش از چهار هزار ما نفرستادیم در جبهه‌ها.