نمایش دلسوزی برای ملت عرب

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (اهمیت و شیوه تبلیغات)
۱۶ بهمن ۱۳۵۹/ ۲۹ ربیع الاول ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
نمایش دلسوزی برای ملت عرب

در کنفرانس طائف که هشتاد دقیقه- از قراری که گفتند- نطق کرده است و سرپوش روی جنایات خودش گذاشته است، و خودش را یک دلسوز به ملت عراق و عرب نمایش داده و مظلومانه دولت خودش را معرفی کرده است؛ و افرادی هم که در آنجا بودند یک جمعیشان که وابسته به همان جا هستند که صدام هم وابسته است، آنها هم تایید مطالب او را کردند؛ این همه جنایاتی که این شخص بر کشور ما و بر ملت و بر بچه‌های ما و پیرزنها و جوانهای ما کرده است به صورت یک کار مترقی، یک کاری که برای اسلام، برای عرب فایده داشته است[می دانند] .