صدام، خائن ملت عرب

سخنرانی در جمع سفیران و وابستگان نظامی کشورهای خارجی (مبارزه با ظلم)
صبح ۲۲ بهمن ۱۳۵۹/ ۵ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
صدام، خائن ملت عرب

این آن رژیمی است و آن شخصی است که در طائف آن لاطایلها را می‌گوید و اظهار مظلومیت می‌کند؛ و نیست کسی که بنشاند او را در یک محکمه‌ای و از او بازجویی کند که آیا این مظلومیتهایی که اظهار می‌کنید، ظالمی هستید که به صورت مظلوم خودتان را جلوه می‌دهید و خائنی هستید که خودتان را امین ملت عرب می‌دانید، و آیا ملت عراق شما را قبول دارند، پذیرا هستند؟ شما دو روز اختناق را از ملت عراق بردارید تا معلوم‌ بشود که کی با شما موافق است. همان طوری که شاه سابقِ معدوم ایران هم ادعا می‌کرد که ملت با من است! و دیدید که ملت چطور با او بود. ملت عراق هم همین طور است که اگر سرنیزه از روی آنها برداشته بشود، خواهند دید که چطور موافق‌اند با این آدم و این مطلب که «عُروبَت»  را من می‌خواهم تقویت کنم؛ این بر خلاف اسلام است. ما عَرَبیت را و عَجَمیت را و تُرکیّت را و همه نژادها را پذیرا هستیم، لکن نه به آن معنایی که «حزب بعث» عراق قائلند که باید عرب باشد، و نه عجم و نه ترک و نه دیگران. همان مطلبی است که هیتلر می‌گفت، آن مملکت خودش را و نژاد خودش را نژاد برتر می‌دانست؛ و بر مردم و بر جهان آن کرد که همه شنیدید یا دیدید.