تصمیم به هدم اسلام

پیام به ملت ایران (قطع رابطه با امریکا)
۱۹ فروردین ۱۳۵۹/ ۲۲ جمادی الاول ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
تصمیم به هدم اسلام

صدام حسین که‌ همچون شاه مخلوع چهره قبیح غیر اسلامی و انسانی خود را نشان داده و به هدم اسلام و حوزه مقدسه نجف کمر بسته و با مسلمانان مظلوم برای رضای کارتر، آن کند که مغول کرد، و با علمای اسلام خصوصاً حضرت آیت الله آقای سید محمد باقر صدر، آن کند که رضا خان و محمد رضا پهلوی با علما و روحانیون و سایر طبقات کردند، باید بداند که با این اعمال ضد اسلامی، گور خودش و رژیم تحمیلی غیر انسانی و غیر قانونی بعث را با دست خود می‌کند.