ظلم و جنایت با علما و مراجع

سخنرانی در جمع رزمندگان اسلام (تفاوت ایده رزمندگان اسلام با دشمنان)
صبح ۱۸ اسفند ۱۳۶۰/ ۱۳ جمادی الاول ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
ظلم و جنایت با علما و مراجع

ما حزب بعث را جنایتکارانی‌ می‌دانیم که در حال صلح و جنگ در جنایت‌اند. در طول حکومتشان در عراق در حال جنگ نبودند، لکن جنایت آنها بر اسلام، بر مسلمین، بر ملت عراق، بر مراجع عظام عراق و بر علمای اسلام هر روز واقع می‌شد و بعد هم آن دیوانگی را که در فطرت آنها بود و طغیانگری را که خمیره ذاتی صدام است، آن دیوانگی را عمل کرد.