حبس آقای حکیم در منزل

سخنرانی در جمع مسئولان صدا و سیما (رسالت و جایگاه صدا و سیما)
۱۶ مرداد ۱۳۶۱/ ۱۷ شوال ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
حبس آقای حکیم در منزل

ملت عراق از حالا بد نیست، از اول با این حزب بد بود؛ برای اینکه ملت عراق، اشخاصی که علاقه‌مند بودند به آنها، آنها را اینها از بین بردند؛ مثل آقای حکیم  که مردم علاقه‌مند بودند، مرجعشان بود، آن طور با ایشان عمل کردند، ایشان را در خانه تقریباً حبس کردند و ریختند در منزل ایشان در بغداد- که رفته بودند برای معالجه- ریختند در منزل، ایشان را تفتیش کردند؛ در منزل یک مرجعی. و مردم متوجه به این مسائل هستند که اینها از اول با اسلام بد بودند، از اول با مسلمین بد بودند.