انتقام از قاتلین علمای اسلام

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی دریایی و هوایی (آشنایی به وظایف اسلامی و میهنی)
صبح ۱ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
انتقام از قاتلین علمای اسلام

ما می‌خواهیم آن کسی که تعدی کرده است به مسلمان‌ها و آن اشخاصی که خون مسلمان‌ها را در بلاد ما و بلاد خودش ریخته است و علمای اسلام را در بلاد خودش شهید کرده است، ما می‌خواهیم به حکم اسلام از او انتقام بگیریم؛ ما می‌خواهیم قصاص کنیم، ما می‌خواهیم دست او را قطع کنیم...ما دفاع داریم می‌کنیم از شما و از کشور خودمان. ما دفاع از نوامیس شما می‌کنیم، ما دفاع از علمای شما می‌کنیم، ما دفاع از متدینین شما می‌کنیم، ما دفاع از ملت شما می‌کنیم.