شهادت ده نفر از علما و سادات

پیام به ملت عراق (تسلیت شهادت جمعی از منسوبین بیت آقای حکیم)
۱۸ اسفند ۱۳۶۳/ ۱۶ جمادی الثانی ۱۴۰۵
دفاع مقدس و دشمن,
شهادت ده نفر از علما و سادات

فاجعه بزرگ شهادت ده نفر از علما و سادات محترم بیت معظم مرحوم آیت الله حکیم- رضوان الله علیه- به دست جنایتکار رژیم عفلقی عراق  موجب کمال تاسف و تاثر گردید و برگی بر جنایات صدام پلید که به هیچ اصلی از اصول انسانیت پایبند نیست، افزود. ما از این جنایتکار که با اعمال خود روی مغول را سفید نموده توقع غیر از این نحو تبهکاریها نداریم.