ظلم به ملت عراق

پیام به ملت و ارتش عراق (دعوت به براندازی حکومت بعث)
۱۲ مهر ۱۳۵۹/ ۲۴ ذی القعده ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
ظلم به ملت عراق

سلام بر ملت مظلوم و شریف عراق که سالهای طولانی در تحت سلطه رژیم سفاک بعث متحمل انواع خیانتها و جنایتهای این حزب کافر فاجر بوده و هستید، و شاهد ستمگریها و فشارهای جانفرسا نسبت به بزرگان و مراجع و مجاهدین کشورتان بوده‌اید. ...و شما و ما شاهد بودیم که در اربعین حسینی چه جنایتها نسبت به زُوار عزیز آن مظلوم کردند. و شما و ما شاهد بودیم که مردم مظلوم بیگناه را گروه گروه از وطن خودشان آواره کردند، که اکنون این آوارگان، در کشور اسلامی ایران با سلامت و عزت به سر می‌برند.