شهادت مقدر

سخنرانی در جمع مسئولان جهاد سازندگی (تحول روحی ملت)
۱۳ شهریور ۱۳۵۸/ ۱۲ شوال ۱۳۹۹ «۱»
امام حسین (ع),
شهادت مقدر

حضرت علی بن الحسین- سلام الله علیه- در آن بحبوحه که بود و چه می‌شد، راجع به اینکه همه حاصل مُقدَّر است که باید کشته بشوید، این طور نقل می‌کنند اهل منبر که عرض کرد به امام- علیه السلام- که اَ وَ لَسْنَا عَلَی الحَقِّ؟ «۵» ما بحق نیستیم؟ فرمود: چرا. گفت: پس چرا بترسیم از مُردن: فَإِذاً لا نُبَالی بِالمَوتِ وقتی ما بحقّیم،