قتل ملت با بیرحمی

پیام به ارتش و ملت مسلمان عراق (مخالفت با دولت عراق)
۲ مهر ۱۳۵۹/ ۱۴ ذی القعده ۱۴۰۰
دفاع مقدس و دشمن,
قتل ملت با بیرحمی

شما می‌دانید که صدام حسین و رفقای کافر او تابع میشل عَفْلَقْ  ملحد و نوکر چشم بسته صهیونیسم و امپریالیسم به امر اربابان جهانخوار خود به ایران و ملت ایران- که با الله اکبر و پشتوانه اسلام عزیز کفار را از میهن خود راندند- حمله نموده و بی‌رحمانه برادران ایمانی شما را به قتل می‌رسانند.