اسیر کردن و کشتن زن و بچه و کودک و بزرگ

سخنرانی در جمع سفرای کشورهای اسلامی (وحدت ممالک اسلامی تحت لوای قرآن)
۴ بهمن ۱۳۵۹/ ۱۷ ربیع الاول ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
اسیر کردن و کشتن زن و بچه و کودک و بزرگ

الآن ملاحظه می‌کنید که در این کشور به ما حمله نظامی کردند، یک دفعه خودشان مستقیماً و الآن هم به توسط صدام حمله کردند به ایران، و این قدر از این زن و بچه و بزرگ و کوچک ایران را اسیر کردند و کشتند و دربدر کردند که شما همه شاهد هستید. و من میل داشتم که اگر تشریف نبردید به این سرحَدَّات و به این ملتهایی که جنگزده شدند، و این شهرهایی که خراب شدند، اگر نرفتید، بروید ببینید.