شهید و آواره کردن مردم ایران و عراق

سخنرانی در جمع هیات بررسی جنگ تحمیلی (تشریح وضعیت ایران در جنگ)
صبح ۱۰ اسفند ۱۳۵۹/ ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
شهید و آواره کردن مردم ایران و عراق

شما به کشوری آمدید که قریب شصت هزار شهید داد، و بیش از صد هزار معلول [دارد] و قریب به پنجاه هزار خانواده‌های بی‌سرپرست به جا گذاشت. در کشوری واقع شدید که این مصیبتها را داشته است. شما به کشوری آمدید که بالفعل قریب یک میلیون و نیم آواره جنگی دارد که آنها را از شهرهای خودشان و منازل خودشان بیرون راندند، و همه انواع ظلم را بر این ملت و بر این آوارگان سزاوار دانستند. و شما به کشوری آمدید که ستمگرها به واسطه بستگی که دارند به قدرتهای بزرگ، وارد شدند در این کشور از مرزهای ما ناگهان گذشتند و بعض شهرهای ما را به ظلم غصب کردند، و تمام جوانهای ما را و کسانی که در آن جبهه بودند یا کشتند و یا بعضیشان را به اسارت بردند.