جنایات علیه مردم ایران

سخنرانی در جمع روحانیون مبارز عراق و مسلمانان رانده شده (جنایات رژیم بعث)
۲۰ فروردین ۱۳۶۰/ ۴ جمادی الثانی ۱۴۰۱
دفاع مقدس و دشمن,
جنایات علیه مردم ایران

این آدمی  که در عراق آن همه جور و ستم کرد، برای خاطر به دست آوردن دل قدرتهای بزرگ، به ایران تجاوز کرد، آن هم به محلهای عرب‌نشین. این شخص و این جرثومه فساد که با اسم عُروبت به اسلام می‌تازد با ملت عرب و با عرب‌نشین ایران آن کرد که محمد رضا به همه ایران کرد و بدتر از او. عربهای ایران را کشت و یا آواره کرد. زن و بچه‌های مناطق عرب‌نشین را و سایر مناطق را، برای خاطر به قول خودش عروبت و به حسب واقع برای شیطان بزرگ  و برادرهای شیطان بزرگ،  آن قدر قتل عام کرده است که قبرستانهای ایران مضاعف شده است. در زمان حکومت جائر این سفّاک، چاره جز وحدت کلمه و اتکا به خدا نیست.