بمباران مردم

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان زنجان (مقاومت در مقابل توطئه‌ها)
صبح ۱۶ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۳ شعبان ۱۴۰۲
دفاع مقدس و دشمن,
بمباران مردم

همین دیروز که این مردم در خیابانها ریختند و راهپیمایی کردند، و برای احیای روز 15 خرداد؛ آن روزی که آن قدر به مردم صدمه وارد شد. صدام ایلام را، یک مردم محرومی را، یک ناحیه محرومی را، در حالی که اینها دارند راهپیمایی می‌کنند بمباران می‌کند. تا کنون چهل نفر معلوم شده است، معلوم نشده است چقدر هم هست که شهید شدند و دویست نفر تا کنون معلوم شده است که مجروح شده‌اند. یک همچو جنایت بزرگی را اگر یک ذره‌اش واقع شده بود از طرف دولت ایران، می‌دیدید که آن وقت رسانه‌های گروهی چه خواهند کرد. این را همین جا یک چیزی نقل می‌کنند که «بطوری که ایران می‌گوید این طوری شده است» آن وقت هم دنبالش می‌گویند که صدام گفته است که این تلافی این است که به بصره چه کردند! خوب، یک دروغی صدام می‌گوید، باید عذری پیدا بکند. یک دروغی می‌گوید و یک همچو جنایتی را می‌کند و ما باید منتظر این جنایات باشیم. نباید بگوییم که چرا شد، چرای او معلوم است، «چرا» آن همین قیامی است که شما کرده‌اید. شما اسلام را می‌خواهید، آنها می‌گویند نباید اسلام باشد.