جنایت دشمن در دزفول

سخنرانی در جمع پرسنل گروه تحقیقات صنعتی و دفاعی (رهاورد انقلاب و جنگ)
صبح ۲ دی ۱۳۶۱/ ۷ ربیع الاول ۱۴۰۳
دفاع مقدس و دشمن,
جنایت دشمن در دزفول

ما در عین حالی که در این جنگ، خیلی جوانهای عزیز از دست دادیم و خیلی شخصیتهای عزیز از دست دادیم و این همه جنایات واقع شده است که انصافاً این جنایت اخیر دزفول یکی از بزرگترین جنایاتی بود که اینها کردند، در عین حالی که ما این قدر جنایت برمان واقع شد، مع ذلک، آن چیزی که کشور ما دریافت کرد بسیار ارجمندتر و عزیزتر از این است که ما صدمه خوردیم. و اما صدمات افرادی که البته جبران نمی‌توانیم بکنیم، لکن ان شاء الله، بعدها به جای آنها اشخاص دیگری بیایند که بهتر جبران کنند.